Terima Kasih kerana Follow GT-Puteri , anda semua adalah yang terbaik !

Wednesday, 9 November 2011

HUDUD : Setuju tak setuju.. setuju tak setuju.. setuju tak setuju.. sendiri mau ingatlah..


ANWAR IBRAHIM TIDAK SETUJU =
(Bab 2 : Bentuk Hukuman Yang Dikenakan Ke Atas Penjenayah
Mengikut peruntukan hukum syara` yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith dan yang dikuatkuasakan dalam undang-undang jinayah syar`iyyah, penjenayah-penjenayah yang didakwa di bawah kes jenayah syar`iyyah apabila sabit kesalahannya di dalam mahkamah wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diyat atau ta`zir.

Hukuman-hukuman ini adalah tertakluk kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah-penjenayah tersebut.

1. Hukuman Hudud
Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith. Hukuman hudud ini adalah hak Allah yang bukan sahaja tidak boleh ditukar ganti hukumannya atau diubahsuai atau dipinda malah tidak boleh dimaafkan oleh sesiapapun di dunia ini. Mereka yang melanggar ketetapan hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah dan RasulNya adalah termasuk dalam golongan orang yang zalim. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
"Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Surah Al-Baqarah, 2:229).
 

Kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud ialah:

(ANWAR IBRAHIM TIDAK SETUJU)
a) Berzina, iaitu melakukan persetubuhan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syara`.

ANWAR IBRAHIM SETUJU = AKTIVITI LIWAT ADALAH HAK PERIBADI, KEBEBASAN INDIVIDU, HUMAN RIGHT, RAKYAT MALAYSIA MESTI MENGHORMATI HAK ASASI SEMUA ORANG.

(ANWAR IBRAHIM TIDAK SETUJU)
b) Menuduh orang berzina (qazaf), iaitu membuat tuduhan zina ke atas orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya dan tuduhannya tidak dapat dibuktikan dengan empat orang saksi.

ANWAR IBRAHIM SETUJU = KALIMAH ALLAH SWT HENDAKLAH BEBAS DIGUNAKAN SAMA ADA OLEH ORANG KRITIAN DAN DI DALAM GEREJA-GEREJA, MEREKA PUN BERHAK ATAS NAMA PLURALISME (TUHAN YANG SATU)

 
(ANWAR IBRAHIM TIDAK SETUJU)
c) Minum arak atau minuman yang memabukkan sama ada sedikit atau banyak, mabuk ataupun tidak.

ANWAR IBRAHIM SETUJU = NEGARA INI MENGAMALKAN SISTEM DEMOKRASI YANG BEBAS, SESIAPA PUN BOLEH MENGAMALKAN APA YANG MEREKA HENDAK LAKUKAN, BERLARI SECARA BOGEL, BERJALAN SECARA BERBOGEL, ITU ADALAH HAK ASASI RAKYAT MALAYSIA.

(ANWAR IBRAHIM TIDAK SETUJU)
d) Mencuri, iaitu memindahkan secara sembunyi harta alih dari jagaan atau milik tuannya tanpa persetujuan tuannya dengan niat untuk menghilangkan harta itu dari jagaan atau milik tuannya.

ANWAR IBRAHIM SETUJU = SEKSUALITI MERDEKA HENDAKLAH DITERUSKAN, HORMATI HAK KAUM GAY LESBIAN DAN SEUMPAMANYA MELAKSANAKAN AKTIVITI MEREKA KERANA ITU ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA SENI, KATA ANWAR.
 
(ANWAR IBRAHIM TIDAK SETUJU)
e) Murtad, iaitu orang yang keluar dari agama Islam, sama ada dengan perbuatan atau dengan perkataan, atau dengan i`tiqad kepercayaan.

ANWAR IBRAHIM SETUJU = MURTAD ADALAH HAK INDIVIDU SESEORANG UNTUK MENGAMALKAN APA AGAMA YANG MEREKA HENDAK AMALKAN. ANWAR IBRAHIM TIDAK MEMBANTAH TUNTUTAN IFC KEBEBASAN BERUGAMA HATTA MEREKA YANG BERAGAMA ISLAM.

(ANWAR IBRAHIM TIDAK SETUJU)
f) Merompak (hirabah), iiatu keluar seorang atau sekumpulan yang bertujuan untuk mengambil harta atau membunuh atau menakutkan dengan cara kekerasan.

ANWAR IBRAHIM SETUJU = SEKSUALITI MERDEKA HENDAKLAH DITERUSKAN, HORMATI HAK KAUM GAY LESBIAN DAN SEUMPAMANYA MELAKSANAKAN AKTIVITI MEREKA KERANA ITU ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA SENI, KATA ANWAR.

(ANWAR IBRAHIM TIDAK SETUJU)
g) Penderhaka (bughat), iaitu segolongan umat Islam yang melawan atau menderhaka kepada pemerintah yang menjalankan syari`at Islam dan hukum-hukum Islam.

ANWAR IBRAHIM SETUJU = INSTITUSI SULTAN YANG MENJAGA KESUCIAN AGAMA ISLAM ADALAH MENYUSAHKAN, TIDAK SESUAI LAGI, SEBALIKNYA SISTEM REPUBLIK MALAYSIA LEBIH SESUAI DENGAN ANWAR IBRAHIM MENJADI PRESIDEN REPUBLIK MALAYSIA YANG PERTAMA.

No comments:

Post a Comment